„Dla kochanych Pań” – Dzień Edukacji Narodowej w nakielskim Przedszkolu „Donald”

Jak co roku przedszkolaki z ,,Donalda” wzięły udział w uroczystościach z okazji Święta Edukacji Narodowej. Dużo wcześniej nasi mali milusińscy wykonali piękne zaproszenia na tę uroczystość, a także laurki dla wszystkich Pań i Pana woźnego. Wzbudziło to w dzieciach wiele pozytywnych emocji, a każdą niemal pracę starały się wykonać nad wyraz dokładnie i estetycznie.

14 października br. zarówno dzieci i jak i panie wspólnie zgromadziły się w sali, aby móc uczestniczyć w uroczystym apelu. Podczas występu starszaki i średniaki zaprezentowały swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło ciepłych i wzruszających słów skierowanych do całego grona pedagogicznego oraz personelu Przedszkola Niepublicznego ,,Donald”. Panie były ogromnie wzruszone występem dzieci i pięknymi wierszykami.

Za piękny występ małych aktorów nagrodzono gromkimi brawami. Po części oficjalnej przedszkolaki wręczyły swoim ukochanym Paniom piękne laurki z życzeniami:

Każdemu przedszkolakowi radość się udziela,

gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.

Z okazji tego zaszczytnego Święta

niech każda buzia będzie uśmiechnięta.

Kochanej Pani
najpiękniejsze składamy życzenia
z głębi serca płynące, czekające spełnienia,
niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,
niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Pani życiu będzie spełnione.

mgr Justyna Szatlach