Dni Psychologa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z udziałem Służby Więziennej

Dni Psychologa to już tradycja Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – tym razem funkcjonariuszka Służby Więziennej – ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber wzięła w nich aktywny udział. Celem było zaprezentowanie zadań jakie stoją przed więziennym psychologiem oraz przedstawienie ścieżki rekrutacyjnej na to stanowisko.

Psycholog …

W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Stanowią oni integralną część zespołu penitencjarnego. Główne obszary działalności więziennego psychologa skupiają się wokół – diagnozy, interwencji kryzysowej, psychoedukacji i terapii. Rola psychologa zaczyna się już w pierwszych dnia osadzonego w jednostce penitencjarnej – są one bowiem kluczowe dla dalszego pobytu skazanego w warunkach izolacji więziennej. Jednym z pierwszych zadań psychologa jest określenie – na podstawie przeprowadzonego wywiadu, obserwacji oraz dokumentacji – jak osadzony będzie funkcjonować podczas odbywania kary oraz z jakimi indywidualnymi problemami może się spotkać. Początki izolacji bywają trudnym momentem dla więźniów, dlatego psycholog powinien okazywać wsparcie, które pozwolić może osadzonemu na oswojenie się z nową sytuacją. Czym jeszcze zajmuje się psycholog więzienny? Na to pytanie odpowiedź mogli usłyszeć uczestnicy panelu młodego psychologa, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

… za murami więzienia

Osoby, które myślą o tej ścieżce zawodowej, powinny przede wszystkim mieć ukończone studia magisterskie z psychologii – jest to główny warunek, powinny być przygotowane na dynamiczną i często stresującą pracę, jednak pomimo jej specyficzności i trudności może być ciekawa. Na sam koniec warto podkreślić, że skuteczna pomoc osobie odbywającej karę pozbawienia wolności zależy od zaangażowania obu stron – jeśli jest ono wystarczające, istnieje duża szansa na zapewnienie wsparcia i pomocy osadzonemu.

Nabór

Obecnie w Zakładzie Karnym w Potulicach trwa nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego.

Szczegóły związane z ofertą znajdują się tutaj.

 

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber