Dodatkowy zasiłku opiekuńczy został wydłużony do 26 kwietnia

533

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów obowiązuje z mocą od 9 kwietnia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych albo brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID19, przysługuje nie dłużej niż do 26 kwietnia.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje od 26 marca br. także rodzicom, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID19 nie mogą dalej opiekować się dzieckiem. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej)-  przekazuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla umów o pracę albo dobrowolne w przypadku umowy zlecenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca nie ma opłaconej składki i  nie złożył wniosku o odroczenie terminu płatności (dla okresów 02-04/2020) lub zwolnienie z opłacania składek (dla okresów 03-05/2020), to w takiej sytuacji nie otrzyma zasiłku opiekuńczego – dodaje rzeczniczka.

Od 26 marca zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie dostaną również ubezpieczeni rodzice osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, ponieważ została ona zamknięta z powodu koronawirusa.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietnia, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego