Dodatkowy zasiłku opiekuńczy został wydłużony do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów obowiązuje z mocą od 9 kwietnia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych albo brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID19, przysługuje nie dłużej niż do 26 kwietnia.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje od 26 marca br. także rodzicom, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID19 nie mogą dalej opiekować się dzieckiem. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej)-  przekazuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla umów o pracę albo dobrowolne w przypadku umowy zlecenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca nie ma opłaconej składki i  nie złożył wniosku o odroczenie terminu płatności (dla okresów 02-04/2020) lub zwolnienie z opłacania składek (dla okresów 03-05/2020), to w takiej sytuacji nie otrzyma zasiłku opiekuńczego – dodaje rzeczniczka.

Od 26 marca zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie dostaną również ubezpieczeni rodzice osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, ponieważ została ona zamknięta z powodu koronawirusa.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietnia, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego