Dofinansowanie na przebudowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Nakielskiego i Gminy Mrocza

Dzisiaj, 8 lipca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z przedstawicielami 34 jednostek samorządu terytorialnego umowy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Podpisane dzisiaj umowy opiewają łącznie na niespotykaną dotąd kwotę blisko 53 mln złotych.

W uroczystości podpisania umów wzięli również udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka oraz parlamentarzyści z naszego regionu: poseł Joanna Borowiak, poseł Piotr Król, senator Józef Łyczak oraz senator Andrzej Mioduszewski.

Są to pierwsze umowy o przekazanie rządowego wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, nowego instrumentu wspierania budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Dwie umowy wojewoda podpisał z Powiatem Nakielskim. Pierwsza na przebudowę drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo – Sadki w km. 3+100 – 5+550 na kwotę dofinansowania w wysokości 1.714.517 zł i druga na przebudowę drogi powiatowej nr 1921C Paterek – Łankowiczki na odcinku Piotrowo – Kowalewko na kwotę dofinansowania w wysokości 750.267 złotych. Umowę w imieniu powiatu podpisali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski i Irena Pilarska – skarbnik powiatu.

Jedną umowę podpisała również Gmina Mrocza, na przebudowę ul. Nakielskiej w Mroczy na kwotę dofinansowania w wysokości 713.627 złotych. Umowę w imieniu Gminy Mrocza podpisali: Leszek Klesiński – burmistrz miasta i gminy Mroczy i Małgorzata Konkowska-Górecka  skarbnik miasta i gminy.

tekst oprac. Zbigniew Kubisz

zdjęcia: KPUW w Bydgoszczy