Dokonano odbioru końcowego zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie – etap II”

Dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie – etap II”. Obecnie trwa rozliczanie inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w wysokości 152 245,00 zł  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma MAGIC GARDEN z siedzibą w Pakości, który za wykonanie prace otrzymał wynagrodzenie w wysokości 248 184,53 zł.

Operacja realizowana była na działce nr 32/5 w Drążnie. Efektem wykonanych prac są m.in.: utwardzone alejki spacerowe, strefy bezpieczne z płyt gumowych, zamontowane  urządzenia placu zabaw (w tym: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, 3 sprężynowce i piaskownicy)  oraz siłowni zewnętrznej (w tym: prasa nożna i wioślarz, twister i wahadło, wyciąg górny i wyciskanie siedząc oraz drabinka i podciąg). Ponadto zamontowano 2 stojaki na rowery, 2 zestawy do koszykówki, tablicę informacyjną, 11 ławek parkowych, 7 koszy na śmieci oraz 6 lamp parkowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie, która po realizacji będzie obiektem ogólnodostępnym. Zastosowane urządzenia, powstała infrastruktura oraz brak barier architektonicznym pozwolą na swobodne korzystanie z terenu szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 50 roku życia.

Niestety użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ z uwagi na obecną sytuację, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 obiekt został zamknięty do odwołania.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza