Dorabiałeś do emerytury lub renty? Rozlicz się z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Do końca lutego masz czas na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. W tym roku obowiązek ten należy wypełnić do 2 marca, gdyż ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę.

Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń muszą powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2019 roku.Mają na to czas do 2 marca. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też  przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Rozliczenie jest konieczne, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty.
Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Z kolei emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Okres Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/2019 3 206,20 zł 5954,30 zł
3-5/2019 3 404,70zł 6 322,90zł
6-8/2019 3 465,70zł 6 436,30zł
9-11/2019 3 387,50 zł 6 291,10 zł
12/2019 3 452,20zł 6 411,10zł
Graniczne kwoty przychodu dla 2019 40 638,30 zł 75 470,60 zł

 

Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje.
Jeśli natomiast przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Kto nie musi informować o swoich dochodach

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Oni nie muszą informować ZUS o przychodach. To emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Informacji do ZUS nie muszą także składać uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Warto wiedzieć

Osoby, które pobierają renty socjalne nie podlegają rozliczeniu rocznemu. Podejmując zatrudnienie powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o podjęciu pracy i wysokości osiągniętego przychodu. Renta socjalna nie przysługuje w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego