Droga Potulice – Urszulin będzie remontowana

W nakielskim Urzędzie Miasta i Gminy doszło do podpisania umowy z wykonawcą kolejnej inwestycji na terenie gminy.

W drodze przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę Agnieszka Szymczak z Nakła nad Notecią.  W dniu 18 marca, w gabinecie burmistrza Sławomira Napierały, podpisano umowę z pełnomocnikiem firmy – Rafałem Szymczakiem. Inwestycja dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 090333C Potulice – Urszulin na odcinku o długości 650 mb zgodnie z dokumentacją projektową. W zakresie umowy wykonawca ma także dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego oraz dokonywać bezpłatnych przeglądów. Na wykonane zadanie jest zapewniona 6-letnia gwarancja

Termin realizacji prac ustalono  do dnia 24 kwietnia 2020 r., a wartość inwestycji opiewa na kwotę 454 911,80 złotych brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

foto2Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią