Drogi krajowe w woj. kujawsko-pomorskim

Trwają prace na budowie drogi ekspresowej S5. W przygotowaniu są kolejne drogi, m.in. S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Systematycznie realizujemy nasze plany dotyczące rozwoju nowoczesnej infrastruktury drogowej.

GDDKiA S5 konsekwentnie do przodu

Pod koniec zeszłego roku zostały oddane do użytku dwa odcinki drogi ekspresowej S5 od granicy z województwem wielkopolskim do węzła Żnin Północ oraz między węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Północ. Ponadto został udostępniony dla ruchu II etap Obwodnicy Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25.

W dalszym ciągu trwają intensywne prace na dwóch innych odcinkach S5. Między Żninem Północ – Szubinem Północ ruch już odbywa się dwukierunkowo jedną jezdnią drogi ekspresowej, a w wakacje planowane jest zapewnienie przejezdności już obiema jezdniami. Nieco później, w IV kwartale, pierwsze pojazdy skorzystają z kolejnego odcinka S5 między węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Opławiec. Dzięki temu zdecydowanie poprawi się przejazd drogą ekspresową S5 i zamiast przez miasto kierowcy będą mogli skorzystać z obwodnicy.

Na pozostałych trzech odcinkach, na których z winy nierzetelnego wykonawcy zmuszeni byliśmy do odstąpienia od pierwotnych umów, zostały podpisane kontrakty z nowymi wykonawcami. Obecnie na odcinku między Szubinem Północ a Bydgoszczą Błonie wykonawca po przeprowadzeniu inwentaryzacji placu budowy oraz optymalizacji projektu budowlanego prowadzi prace budowlane.

Prace projektowe i optymalizacyjne trwają jeszcze na odcinkach między węzłami Bydgoszczą Północ, Świeciem Południe i Nowymi Marzami, ale i tu wykonawcy zaczynają wchodzić na place budowy, zabezpieczają istniejące, wykonane jeszcze w czasie poprzedniego kontraktu elementy infrastruktury oraz przygotowują się do zmian w tymczasowej organizacji ruchu.

GDDKiA

Prace wykończeniowe przy estakadzie na drodze nr 91

Zmierzają do końca prace przy budowie nowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91 w Przechowie pod Świeciem. Zadanie polega na budowie nowej, poszerzonej estakady o długości 270 m wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej. Pojawią się tam ekrany akustyczne oraz podziemne przejście dla pieszych. Inwestycja zakończy się w sierpniu br.

Nowe drogi ekspresowe

Kontynuowane są prace projektowe przy dwóch odcinkach drogi ekspresowej S10 między Wyrzyskiem a Bydgoszczą oraz Bydgoszczą i Toruniem. W pierwszym przypadku kończą się prace przy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, tak by pod koniec roku wybrać wariant trasy i złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dla drugiego odcinka z Bydgoszczy do Torunia jest już wydana decyzja środowiskowa i kontynuowane są prace przy sporządzeniu dokumentacji geologicznej (trwają badania w terenie) oraz elementów koncepcji programowej. Pod koniec 2020 roku planowane jest zakończenie prac. Rozpoczniemy wówczas przygotowywanie programu funkcjonalno-użytkowego, będącego podstawą do ogłoszenia przetargu w formule „Projektuj i buduj”. Jest to istotne tym bardziej, że rząd przeznaczył dodatkowe środki w Programie Budowy Dróg Krajowych na realizację tej trasy w najbliższych latach.

Obwodnice Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego

Dla obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 zostały wybrane warianty przebiegu tej trasy. Obecnie są prowadzone postępowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiskao wydanie decyzji środowiskowych, które pozwolą na dalsze prace przy realizacji tych obwodnic.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Niezależnie od powyższych obwodnic będą przygotowywane w najbliższych latach kolejne trasy omijające miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Do rządowego Programu 100 obwodnic zostały zakwalifikowane obwodnice: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej oraz Strzelna. Trwają uzgodnienia dokumentów umożliwiających rozpoczęcie przygotowania tych inwestycji.

Mniejsze, nie mniej ważne

Oprócz dużych inwestycji infrastrukturalnych zajmujemy się mniejszymi inwestycjami, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg krajowych. Od zeszłego roku trwa kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 67 na przejściu przez m. Łochocin. Droga krajowa zyska nową nawierzchnię wraz z systemem odwodnienia, przebudowane będą dwa skrzyżowania, zjazdy, zatoki autobusowe oraz chodnik. Zostaną też zamontowane urządzenia służące bezpieczeństwu ruchu drogowego. Udogodnień dla pieszych należy spodziewać się na DK56 odcinku między Siennem a Kotomierzem. Powstaje tam chodnik o długości ok. 2,3 km. W przetargu jest odcinek drogi krajowej nr 25 w Chmielnikach, na którym – mamy nadzieję – wkrótce podpiszemy umowę i w wakacje rozpoczną się tam prace budowlane.

Remonty

Istniejąca sieć drogowa także pozostaje pod naszą opieką i należy jej zapewnić odpowiedni stan. Temu służą zabiegi remontowe: w technologii mikrodywanika oraz nakładek bitumicznych. Zamierzamy także poprawić szorstkość nawierzchni przez śrutowanie. Dzięki tym zabiegom zapewniamy drogom krajowym odpowiedni stan i jakość. To już dzieje się na naszej sieci i te prace remontowe będą kontynuowane w lipcu i sierpniu br. Te zabiegi obejmą wybrane odcinki dróg krajowych 10, 15 i 25.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz