Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2022 rok

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2022 rok

Poznań, 09.08.2022 r.

Nabór 13/2022

2, 7, 14, 21, 28 listopad 2022 roku 5, 12 grudzień 2022 roku

 STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – 5 etatów

 • służba w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • służba z bronią palną,
 • wymagane wykształcenie co najmniej średnie.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO  –  1 etat

 • służba w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia,

Oferujemy:

 • stabilne warunki służby
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni
 • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej
 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie
 • wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny
 • wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne
 • nagrody uznaniowe
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatek za wysługę lat pracy i służby
 • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby
 • urlopy dodatkowe
 • możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS
 • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty
lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej
w niżej wymienionym terminie:

do 31 sierpnia 2022 roku z dopiskiem „Nabór 13 / 2022” –
decyduje data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 31 sierpnia 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 587 44 33, 587 44 34

mjr Katarzyna Kopiszka

kierownik działu kadr

Zakładu Karnego w Potulicach