Działalność charytatywna, ciekawe inicjatywy społeczne w Nakle w okresie międzywojennym

Dzisiaj, kilka kolejnych zdjęć i informacja opracowana przez Panią Jadwigę Turczyńską wnuczkę byłego naczelnika poczty w Nakle nad Notecią Jana Mieczysława Judejko o działalności charytatywnej i ciekawych inicjatywach społecznych w okresie międzywojennym w Nakle nad Notecią.

Fundusze na cele charytatywne zbierano na różne sposoby. Oprócz apeli, spektakli teatralnych, zawodów sportowych, kiermaszów, organizowano bale, stąd te kilka zdjęć.

Bez wątpienia na czoło wybija się Nakielskie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, którego działalność była szeroko opisywana, stąd kilka wzmianek.

Dziennik Bydgoski, 1932, nr 147

(…) Zarząd oddziału nakielskiego na skutek pożałowania godnych nieporozumień podał się do dymisji. W tajnym głosowaniu wyrażono dotychczasowemu zarządowi większością głosów wotum zaufania. (…) Skład nowego zarządu: prezes ks. proboszcz Geppert, p. Kryszkiewiczowa i M. Tuchołczyna zastępczynie, Brzostowska – sekretarka, Sowińska-zastępczyni sekretarki, mec. Tuchołka skarbnik, referentka: Judejkowa (Janina).

Kurier Bydgoski, 1934, nr 56

Walne zebranie PCK w Nakle. (…) PCK w Nakle rozwija się pomyślnie. Oddział organizuje obecnie koła młodzieży przy gimnazjum i szkole prywatnej,(…) Do nowego zarządu weszli: Ks. proboszcz Geppert-prezes, inż. Z. Wiszniewski, skarbnik, dr Rajewski członek zarządu dla spraw drużyn ratowniczych, p. Judejkowa i adw. Tuchołka-członkowie zarządu.

Głos Krajny, 1939, lipiec

Sprawozdanie z Tygodnia PCK,

(…) Tydzień PCK wykazał dobitnie, że społeczeństwo nasze w pełni docenia i uznaje pożyteczną działalność (…) Czysty zysk Tygodnia wynosi 583,66 zł.(…) Podziękowania licznym obywatelom m. in. za…..wypożyczenie krzeseł.

Oprócz PCK działało:

Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Gazeta Bydgoska, 1929, nr 252

Zebranie Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Nakle odbyło się 14 października w Sali ratuszowej . (…). Do koła przyjęto p. Wiszniowską Rozalię, p. Judejkową Janinę, Domkową Cecylię i Ciszewską Franciszkę. Ogólny dochód roczny wynosi 11.947.59 zł., rozchód 9.037.15 zł. (…) Zarządowi udzielono absolutorium.

Głos Krajny, 1932, nr 30

Zarząd Stowarzyszenia Pań Miłoś. Św. Wincentego w Nakle:

Święconka dla biednych: Długa lista ofiarodawców. (…) Wydano biednym: 135 porcji składających się z: 1 strucla, 1 f. mięsa, 1 f. kiełbasy, 1 f. cukru, 1 paczki kawy i 1 kawałka mydła. (…)

Lokalny Komitet Funduszu Pracy na Miasto:

Głos Krajny, 1934, nr 20

Lokalny Komitet Fund. Pracy na Miasto apeluje o pomoc w dożywianiu dzieci bezrobotnych, szacując ich ilość na ok. 400. Apeluje też o zatrudnianie bezrobotnych chociażby na dniówkę. Apel podpisało ok. 30 osób.

Drobniejsze akcje, jak:

Źródło: Głos Krajny, 1935, nr 87

Zbiórka pieniędzy na zakup butów dla dzieci bezrobotnych powiatu wyrzyskiego: ofiarodawcy z Nakła: Polski Związek Zachodni, oddział Nakło, biuro mec. Jana Knacha, Nakielski Klub Sportowy „Czarni”, N.N. Nakło, St. Malczewski, ekspozytura Urzędu Skarbowego,

Głos Krajny, 1939, nr 28:

Łańcuszek dobrowolnych ofiar na dozbrojenie armii,

Głos Krajny, 1939, nr 29:

Maszerować ku silnej Polsce.

Komitet Obywatelski Pożyczki. Apel władz powiatu wyrzyskiego o wpłaty.

Niezrealizowany ambitny plan:

Głos Krajny, 1939, nr 23, marzec

Odezwa. Miasto Nakło, które tak chlubnie wpisało swe historyczne imię w księdze dziejów Niepodległości -nie miało niestety dotychczas okazji dorzucić do wspólnej skarbnicy dorobku narodowego czynu – pomnika, który by utrwalił jego pamięć po długie dziesiątki lat. (…) Pomnikiem tym to DOM STARCA, który budowany przez 5 lat, kosztem ok. 100.000 zł. Zostanie oddany do użytku w roku 1943, czyli na 25-lecie Niepodległej Polski. Obywatelom miasta znane są nader skromne warunki bytowania starców w dzisiejszym przytułku. (…)

Apel podpisany przez władze miejskie i notabli nakielskich.

Dzień Oszczędności przypadający na 31 października, propagowany był przez kilka lat, od roku 1934.

Głos Krajny, 1934, nr 87

Dzień Oszczędności” poświęcony propagandzie i krzewieniu idei oszczędności wśród najszerszych warstw społeczeństwa.(…) Kto może niechaj zanosi oszczędzone grosze do Kas Oszczędności , niechaj buduje dla siebie obronę przeciw zdarzeniom losu jakich życie nie szczędzi. (…).

Cześć Oszczędności!

Komitet Dnia Oszczędności : Teodor Bobowski, Adam Gawłowicz, Jan Judejko, Ksawery Kowalski, Maksymilian Krąkowski, Wincenty Mroczek, Władysław Nowakowski, Teofil Saganowski, Wincenty Szatkowski, Wojciech Sroka.

Jadwiga Turczyńska

zdjęcie wyróżniające: Bal Charytatywny w 1934. Janina Judejko z mec. Tuchołką