Dzień Kadeta obchodzono w Zespole Szkół w Szubinie

Dnia 20 maja 2022 roku po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie obchodzono Dzień Kadeta Klasy Wojskowej. Uroczystość prowadziły uczennice klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego Magdalena Zielińska i Klaudia Chudzińska. Kadetki przedstawiły historię ustanowienia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 21 maja Dniem Kadeta. Wśród znamienitych gości byli:

– Szef sztabu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppłk Zenon Mroch;

– Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach ppłk Adam Suchomski reprezentujący Dyrektora Zakładu  Karnego mjr Piotra Kijewskiego, w towarzystwie dwuosobowej delegacji;

– Prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Szubin pan Aleksander Bąk;

– Przyjaciel Zespołu Szkół mjr rez. Witold Błasiak;

– Kierownik KSSK GWARD oddział w Szubinie Leszek Jaśkowiak.

Szczególnie ciepło zostali przywitani wszyscy Kadeci.

„Mianem „kadetów” określano tradycyjnie uczniów szkół wojskowych dla małoletnich, tzw. korpusów kadetów. Pierwszą tego rodzaju instytucją była Szkoła Rycerska, utworzona w 1765 r. w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Korpus Kadetów funkcjonował w Kaliszu, w okresie międzywojennym zaś dwie tego typu placówki, realizujące program ogólnokształcącej szkoły średniej, działały we Lwowie i w Rawiczu. Ich uczniowie brali ochotniczo udział m.in. w trzecim powstaniu śląskim. 21 maja 1921 r., w trakcie najcięższych walk powstańczych o Górę św. Anny, śmierć poniósł uczeń korpusu lwowskiego – szesnastoletni Karol Chodkiewicz, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

W 1930 r. Marszałek Józef Piłsudski ustanowił rocznicę tego wydarzenia Dniem Kadeta. Współcześnie święto to jest okazją do uhonorowania i promocji działalności wojskowych liceów i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, będących ważnych źródłem rekrutacji żołnierzy do służby zawodowej, ochotniczej i terytorialnej.” (materiał pochodzi z zasobów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej).

Utworzenie klas wojskowych w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka nastąpiło w roku szkolnym 2014/2015. Innowację pedagogiczną zgłosiła ówczesna dyrektor szkoły Elżbieta Nowicka. Zajęcia z edukacji wojskowej do końca czerwca 2021 roku prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński. Od września 2014 roku podpisano porozumienia o współpracy z licznymi instytucjami i podmiotami, które wspierają funkcjonowanie klas wojskowych, między innymi: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy (dawniej Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy), Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią, Bractwo Strzeleckie w Szubinie, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim. Od roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w historii Szkoły Oddział Przygotowania Wojskowego, dla którego Jednostką Patronacką jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy.

Dnia 20 maja 2022 roku podpisane zostało porozumienie z Zakładem Karnym w Potulicach oraz Stowarzyszeniem  Seniorów GMINY SZUBIN. Na dzień 2 czerwca 2022 roku zaplanowano podpisanie porozumienia z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Dumą napawa fakt, że działania szkoły wspierają podmioty i instytucje – to dowód, że zostali zauważeni, że mają sprzymierzeńców, zwolenników i przyjaciół. Dla kadetów to wielka motywacja i powód do mobilizacji, aby podejmować kolejne aktywności.

Od tego roku szkolnego obowiązuje wszystkich kadetów regulamin przyznawania tzw.: GWIAZDY KADECKIEJ – wyróżnienia dla najbardziej aktywnych, zaangażowanych i wzorcowych uczniów w mundurach. O ich przyznaniu decyduje kolegium w składzie: nauczyciel edukacji wojskowej, wychowawca klasy i zespół wychowawczy. Jako pierwsi w historii szkoły wyróżnieni zostali:

 1. Sara Sittele
 2. Piotr Zieliński
 3. Szymon Berka
 4. Nikodem Krakowiak
 5. Szymon Rybarczyk
 6. Wiktor Błaś
 7. Leszek Peter
 8. Magdalena Zielińska
 9. Marta Witkowska
 10. Wiktor Dominiak
 11. Hubert Gwit
 12. Kamil Napierała.

Obchody Dnia Kadeta Klasy Wojskowej były doskonałą okazją do ogłoszenia wyników Szkolnego Turnieju Wiedzy o gen. bryg. Elżbiecie Zawackiej – patronki 8 KP BOT w Bydgoszczy. Miejsca najwyższe zajęli:

Miejsce III – Kacper Draheim i Łukasz Nalazek – klasa III TA

Miejsce II – Magdalena Zielińska – klasa I OPW

Miejsce I – Weronika Nawrocka – klasa III TA

Dodatkową nagrodą specjalną jest wyjazd całej klasy finalisty do Torunia połączony z wizytą w Fundacji Elżbiety Zawackiej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości delegacje klas wojskowych przystąpiły do rywalizacji strzeleckiej na strzelnicy wirtualnej (utworzonej w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie” z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej i wkładu własnego Powiatu Nakielskiego) oraz żywej lekcji z zakresu historii lotnictwa i sprzęcie radionawigacyjnym, wykorzystywanym w latach 1942 – 1980. W ramach strzelań każda z drużyn przystąpiła do konkurencji karabin 50 m, postawa stojąca, 10 strzałów trzy krotnie. Świeżo nabyta wiedza była sprawdzana i oceniana, a ocena wpływała na wynik  reprezentacji. Zasoby są własnością przyjaciela szkoły mjr rez. Witolda Błasiaka. Turniej strzelecki jest wstępem do Szkolnych Mistrzostw Klas Wojskowych o tytuł Master & Soldier. Wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce III – klasa II OPW

Miejsce II – klasa III TA

Miejsce I – klasa I OPW.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w II części Szkolnych Mistrzostw Klas Wojskowych o tytuł Master & Soldier.

Uroczystość przygotowali: Kamila Szczęsna i Piotr Jamróg.

Alicja Jaśkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie