Finansowanie kampanii w wyborach do samorządu w 2024 roku

Finansowane kampanii wyborczych to temat, który warto poznać, zanim odda się ważny głos w wyborach samorządowych 2024. Tym bardziej że Kodeks wyborczy bardzo dokładnie określa to, skąd komitety mogą pozyskiwać fundusze, kto nimi dysponuje, a także, ile maksymalnie może wpłacić osoba fizyczna na rzecz jednego komitetu wyborczego. Co więcej, wskazano nawet, w jakiej formie trzeba przekazywać pieniądze, aby nie złamać prawa. Komitety wyborcze mogą pozyskiwać i wydatkować środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami i w ściśle określonych terminach, tj. od chwili otrzymania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o jego utworzeniu do dnia wyborów. PKW rozróżniła możliwe źródła pozyskiwania środków finansowych: komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze mogą zdobywać je wyłącznie z funduszów wyborczych partii, które utworzyły dany komitet, natomiast komitety wyborcze wyborców i komitety wyborcze organizacji otrzymują środki wyłącznie z wpłat od osób fizycznych. Na dodatek muszą to być obywatele Polski, którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania w Polsce.

Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków, który ustala się oddzielnie dla każdego komitetu. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit wydatków oblicza się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów (bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatów). W praktyce kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:

  • w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców — 1344,16 zł,
  • w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców — 1613,00 zł,
  • w wyborach do rady powiatu — 3225,99 zł,
  • w wyborach do sejmiku województwa — 8064,98 zł.

Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na burmistrza czy wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się, mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy, a w gminach powyżej 500 tys. mieszkańców, mnożąc pierwsze 500 tys. przez kwotę 60 groszy, a nadwyżkę ponad 500 tys. przez kwotę 30 groszy.

Na wydatki składają się m.in; reklamy wyborcze na portalach, prasie, audycje i spoty reklamowe, ulotki, gadżety wyborcze, banery, wynajmy sal i pomieszczeń, tablic reklamowych, konwencje wyborcze.

Na to wszystko poszczególne komitety wyborcze, które zarejestrowały listy w wyborach do Rady Powiatu Nakielskiego mogą wydać maksymalnie następujące kwoty:

Okręg Nakło nad Notecią – 22.581,03 zł (7 mandatów)

Okręg Szubin – 19.355,94 zł (6 mandatów)

Okręg Kcynia – 12.903,96 zł (4 mandaty)

Okręg Mrocza/Sadki – 12.903,96 zł (4 mandaty)

Wszystkie komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią mogą wydać maksymalnie – 28.227,36 zł (21 mandatów).

Mamy nadzieję, że wszyscy pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych i partii politycznych, czuwają nad prawidłowością wydatków. W tegorocznej kampanii wyborczej, w porównaniu do wcześniejszych, widoczny jest znaczny wzrost banerów i innych reklam kandydatów na radnych Rady Powiatu Nakielskiego i poszczególnych rad miejskich i gminnej. Miejmy nadzieję, że wszystkie wydatki przechodzą przez utworzone konta i pełnomocników finansowych w ramach obowiązującego limitu.

 

 

Opracował: Dariusz Wojciechowski