Firma z Nakła nad Notecią wyremontuje ul. Dworcową w Więcborku

08 października 2019 r. została podpisana umowa na zadanie: „Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap”. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi – ul. Dworcowej w Więcborku  w  km 0 + 000,00  do 0 + 172,17, co daje odcinek o łącznej długości 172,17m.

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy, wymianę kostki betonowej na wjazdach, ciągach pieszo-rowerowych, wykonanie pasa zieleni urządzonej, wymianę krawężników i obrzeży, wymianę wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem oraz wymianę oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork