Forum Inicjatyw Lokalnych i Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego odbyło się w Trzeciewnicy

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Starostwo Powiatowe w Nakle  nad Notecią byli organizatorami w dniu wczorajszym, 18 października 2019 roku Forum Inicjatyw Lokalnych i Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego. Forum Odbyło się w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy i dedykowane było przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń; członkom Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentantom Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysom, a także radnym gminnym i powiatowym oraz przedstawicielom wiodących instytucji publicznych, którym bliskie jest aktywizowanie środowisk lokalnych. Otwarcia forum dokonali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski i Kamila Radzka-Januszewska – prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wiedzę na temat fundraisingu przedstawił Jerzy Mika z Opola, o źródłach finansowania oddolnych inicjatyw, działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ukierunkowanej na animację społeczności lokalnej mówiła Dorota Stanek – dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania w Nakle nad Notecią. Natomiast Emilia Marach z Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przedstawiła przyszłoroczny programu współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi.

Na Forum nie zabrakło także prezentacji dobrych praktyk pokazujących jak rozwijać pasje dzieci i młodzieży, jak zachęcić młodych do dbania o środowisko, wskazujących jakie działania cieszą się zainteresowaniem seniorów oraz w jaki sposób wykorzystać lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe do budowania teraźniejszości. O realizacji projektów mówili: Tadeusz Kunikowski z Klubu Turystyki „Noteć”, Agnieszka Dobosz-Idzik z „Doradztwa” Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Minikowo, Anna Duda-Nowicka z Stowarzyszenia przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni.

Forum zakończyła biesiada liderów z produktem lokalnym.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: powierzone