Gmina Szubin otrzymała kolejne dofinansowanie z województwa

Gmina Szubin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Eksperymentalne szkoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 230 128,00 zł

Dofinansowanie w wysokości: 218 621,60 zł

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski 29 sierpnia br. uczestniczył w uroczystym wręczeniu umów, które w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wręczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

Celem głównym projektu „Eksperymentalne szkoły” jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, poprzez utworzenie w szkołach Gminy Szubin profesjonalnych pracowni matematycznych. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w szczególności dzieci w klasach V-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Szubin oraz nauczyciele, którzy w ramach projektu podwyższą swoje kwalifikacje.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie 4 pracowni w 2 szkołach podstawowych w Szubinie oraz SP w Kowalewie i SP w Rynarzewie w sprzęt niezbędny do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dla 96 uczniów dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia, mające na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zrealizowane zostaną również studia podyplomowe oraz szkolenia doskonalące dla 8 nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji.

tekst: Natalia Jaroszewska

zdjęcie: Szymon Zdziebło