Gratulacje w Pałacu Dąmbskich

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się dziś (13 stycznia) w Pałacu Dąmbskich z pracownikami wojewódzkiej administracji samorządowej awansowanymi na wyższe stopnie służbowe.

Taka ceremonia odbywa się tradycyjnie raz do roku (w ubiegłym roku była spowodowana epidemią Covid-19 przerwa), w uroczystej oprawie. Korpus urzędniczy Urzędu Marszałkowskiego stanowią wysokiej klasy specjaliści, wyłonieni w ramach konkursów, którzy po trzymiesięcznej służbie przygotowawczej przystępują do surowego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności profesjonalne. Dopiero wówczas stają się pełnoprawnymi członkami swoich zespołów. Na kolejne stopnie służbowe awansują najlepsi z nas.

Gratulując awansowanym, gospodarz województwa podkreślił, że misją urzędników samorządowych, którzy powinni być właściwie wynagradzani, jest służba regionalnej społeczności. – Staramy się nie tylko obarczać odpowiedzialnością, ale też godziwie płacić – podkreślił.

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z urzędnikami awansowanymi na wyższy stopień służbowy, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP