Harcerska zbiórka w Szubinie

7 października 2019 roku odbyło się comiesięczne spotkanie Instruktorskiego Kręgu Seniorów ZHP w Szubinie działającego przy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Rozpoczęło się chóralnym śpiewem, który pojawiał się także w trakcie spotkania. Harcerze omówili bieżące wydarzenia. Na zbiórce przypomniana została postać patrona polskich harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, przekazane zostały informacje o mającym się odbyć 26-27 października 2019 r. zjeździe nadzwyczajnym ZHP oraz zaproszenie na spacer szlakiem szubińskich miejsc pamięci w sobotę 26 października 2019 r. w ramach projektu pt. Szubiński wymiar II wojny światowej. Dalsza część spotkania przebiegła na wspomnieniach, m.in. dzięki kronice obozu harcerskiego Hufca Szubin Cotoń – Ostrów z 1959 r.

Muzeum Ziemi Szubińskiej