Historia II wojny światowej

Uczniowie klas IV, VI, VII, VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie uczestniczyli w zajęciach poświęconych II wojnie światowej. Spotkania z uczniami w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyły się z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnie skupiliśmy się na wymiarze lokalnym. Prezentacja ze zdjęciami miejsc pamięci obejmowała Szubin i okolicę, ale zaprezentowała także klika ciekawostek związanych z okresem przed wybuchem wojny i czasem okupacji. Rozszerzeniem zagadnienia było zwiedzenie wystawy złożonej z eksponatów muzealnych (m.in. dokumentów) i zbiorów prywatnych Bartosza Szymczaka oraz puzzle o tematyce wojennej, których układanie kończyło zajęcia w muzeum.

Muzeum Ziemi Szubińskiej