I Międzyszkolne Ekologiczne Zawody Sportowe

237

W ramach realizowanego przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas z SP2 projektu ekologicznego „SOS!!!TO ZIEMIA WOŁA NAS”, w naszym mieście, odbyły się I Międzyszkolne Ekologiczne Zawody Sportowe.

Głównym celem tych zawodów, była przede wszystkim troska o naszą lokalną „Ojczyznę” i kształtowanie w młodych ludziach odpowiedzialności za obecny i przyszły stan naszego miasta, ale również naszej planety. Do wspólnej zabawy zostały zaproszone nakielskie szkoły podstawowe, które odpowiedziały na zaproszenie i wzięły w niej udział. Rywalizacja podczas tych zawodów, była niecodzienna, ponieważ szkoły rywalizowały ze sobą na odległość. Pierwotnym zamierzeniem było zorganizowanie turnieju na naszej nakielskiej „Czarnej drodze”, prowadzącej do Przystani Marina i na Nakielskie Łazienki. Jednak ze względu na obecny stan i w trosce o bezpieczeństwo dzieci, jak i wszystkich uczestników, rywalizacja odbyła się korespondencyjnie. Ale jak mówi stare powiedzenie „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”, dzięki temu płuca naszej „małej Ojczyzny”, zostały oczyszczone nie w jednym miejscu ale kilku. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 zajęli się terenem naszego pięknego parku przy basenie. Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 oczyszczali tereny wokół swojej szkoły, a dzieci z Szkoły Podstawowej nr 2 swoim działaniem objęły drogę prowadzącą na Przystań i Łazienki. A to co młodzi ekolodzy znajdywali na ziemi i w wodzie podczas akcji, daje wiele do myślenia, czy takiej chcemy Planety, i co ja mogę tu i teraz zrobić by jej pomóc.

Zawody przebiegały w II etapach. Uczestnicy podczas zabawy w terenie razem ze swoimi opiekunami, podnosili swoją świadomość i wrażliwość ekologiczną. Tu nie chodziło tylko o napełnienie worków, ale podczas tych zawodów młodzi ludzie uczyli się segregować śmieci i podnosili poziom wiedzy w zakresie ekologii. Drugim bowiem etapem tych zawodów był test, który uczestnicy wypełniali na przygotowanych arkuszach.

Oczywiście organizator zawodów zapewnił wszystkim drużynom potrzebny sprzęt do odbycia turnieju (rękawiczki, grabie, worki na śmieci, przyrządy do zbierania itp.) oraz słodki poczęstunek dla wszystkich drużyn po odbytych zawodach.

Wszystkie 3 drużyny spisały się wzorowo. Wszystkie zostały zwycięzcami. Poziom wiedzy wszystkich uczestników był na bardzo wysokim poziomie. A najważniejsze było to, że pozwoliliśmy odetchnąć naszej Planecie!!!

Pragnę serdecznie podziękować na początku Panu Burmistrzowi i UMiG Nakło za przychylność w realizacji projektu i w przeprowadzeniu zawodów. Dziękuję serdecznie opiekunom drużyn, które zgłosiły się do wspólnej zabawy: Pani Darii Kulińskiej  i pani Joannie Smorowińskiej z SP 4, Pani Dorocie Ptak i pani Alicji Borus z SP 3, Pani Beacie Witusińskiej z SP 2. Wielkie brawa i podziękowania należą się samym uczestnikom, silnej 60 osobowej drużynie młodych ekologów,a więc klasie IIa z SP 4, klasie 8b z SP 3 oraz drużynie wolontariuszy SKC z SP 2.

Pragnę przypomnieć, że zawody ekologiczne zostały przeprowadzone jako część Ogólnopolskiego Projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si”. Mam nadzieję, że ta akcja to początek kolejnych takich inicjatyw. W tym roku przykład dały dzieci ze szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach do organizacji przyłączą się inne grupy z naszego miasta.

Organizator: Katarzyna Dobosz nauczyciel SP 2 i wolontariusze SKC