I Przegląd Dziecięcych Zespołów Pałuckich w Kcyni za nami

Podczas Dni Kcyni, które odbyły się 29 czerwca 2019 r., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni „Marzenie” zorganizowało I Przegląd Dziecięcych Zespołów Pałuckich „Bo tutaj są Pałuki”. Projekt został dofinansowany przez Powiat Nakielski w ramach konkursu ofert nr 3/2019 „Kultura i sztuka 2019”, a jego pomysłodawcą była Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Duda-Nowicka. Do udziału w przeglądzie zgłosiły się: Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim, Samorządowe Przedszkole w Szubinie, Oddział przedszkolny przy SP Nr 2 w Żninie, Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni i Zespół Folklorystyczny „Pałuckie Smyki” z
Łekna. Dzieci zaprezentowały się przepięknie przed kcyńską publicznością na dużej scenie za co wszystkie zostały nagrodzone. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz okolicznościową statuetkę, którą wręczyli: Burmistrz Kcyni Marek Szaruga i Wiceprezes Stowarzyszenia Małgorzata Tabaczyńska. Dodatkową atrakcją była możliwość
skorzystania przez uczestników projektu z atrakcji przygotowanych w tym dniu m.in. waty cukrowej i dmuchanego placu zabaw.
Dodatkowo komisja w składzie: Ilona Kurdelska Dyrektor GCKiB, Roman Nalewajski członek Zespołu Regionalnego Pałuki oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga Nagrodę Specjalną I Przeglądu Dziecięcych Zespołów Pałuckich postanowiła przyznać grupie ze Żnina.
Podziękowania otrzymali również opiekunowie grup: p. Sylwia Kusz (Janowiec Wlkp.), Jolanta Storzyńska (Szubin), Elżbieta Nowak (Żnin), Wioletta Tomczak (Kcynia) i Lucyna Walewska-Jastrząbek (Łekno).

Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni