III Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Stop Cyberprzemocy” w Potulicach

7 maja 2024 roku w sali hr Anieli Potulickiej w Potulicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż z okazji III Międzyszkolnego Konkursu Profilaktycznego „Stop cyberprzemocy”.

Organizatorami konkursu była nasza szkoła oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w NaklePatronat nad konkursem sprawował Sławomir Napierała – Burmistrz Miasta i Gminy Nakła nad Notecią.
Głównym celem konkursu było przede wszystkim uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień behawioralnych; zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą technologie komputerowe i informacyjne; kształtowanie odpowiedniej postawy kulturalnego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego; promowanie profilaktycznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

W  imprezie wzięło udział 65 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Nakło (ZSP w Występie, ZSP w Paterku, ZSP w Ślesinie, ZSP nr 3 w Nakle, ZS w Lubaszczu, LO w Nakle oraz ZSP w Potulicach). Przedmiotem konkursu było napisanie opowiadania/wiersza lub wykonanie pracy plastycznej (techniką dowolną), które swoją treścią będzie nawiązywało do tematyki przemocy w internecie. Komisja w składzie Piotr Rugowski – Komisja  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w NakleZbigniew Wilczek– funkcjonariusz w Komendzie Policji w Nakle, dzielnicowy, nauczyciele ZSP w Potulicach:Renata Przygoda, Anna Prusakowska, Magdalena Balcer nagrodziła prace literackie – opowiadania i wiersze oraz plastyczne. Członkowie komisji oceniającej brali pod uwagę: wartość literacką lub plastyczną;  innowacyjność przedstawionych działań w zakresie profilaktyki uzależnień; walory edukacyjne pracy. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody ufundowała Gmina Nakło nad Notecią.

Nagrodzeni w kategorii praca plastyczna:

I   – Julia Wegner – ZSP Paterek

II   Oskar Jasiorowski – ZS Lubaszcz

II   Marcin Miłosierny, Patryk Skarwecki, Miron Mrówczyński, Ksawery Białecki– ZSP Ślesin

III  Mira Cichocka – ZSP w Paterku

III  Weronika Arnautova – ZSP w Potulicach

Wyróżnienie: Zofia Mulik – ZSP Występ, Nelly Centek i Agata Zamroczyńska – ZSP Lubaszcz

Nagrodzeni w kategorii praca literacka:

I   Maja Musiał – ZSP Potulice

II   Sara Swoboda – ZSP Potulice

III   Laila Jasińska- ZSP nr 3 Nakle

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach