Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

04 września 2023r.o godzinie 9.00 po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy w murach
I Liceum Ogólnokształcącego ponownie zabrzmiał gong dzwonka. Zgromadzoną na boisku szkolnym młodzież, nauczycieli i zaproszonych gości powitała uczennica klasy III matematyczno- informatycznej – Anna Marosz. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły
i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała pani dyrektor – Aleksandra Białka, która
zwróciła uwagę, że kończąca się wakacyjna przygoda jest początkiem kolejnej, równie wspaniałej opowieści, której bohaterami są sami uczniowie. W słowach skierowanych do społeczności szkolnej wspomniała o entuzjazmie płynącym ze zdobywania mądrości,
o satysfakcji, pasji i sukcesie, który w szkole może zdobyć każdy. O ostatnim roku wytężonej pracy w szkole przypomniała czwartoklasistom, których do matury dzieli zaledwie 246 dni. Zachęciła do tworzenia historii- tej najprawdziwszej- bo ich własnej. Uczniom klas trzecich i drugich  życzyła zapału i ciekawości w poznawaniu świata. Dyrekcja w murach „Krzywoustego” przywitała uczniów klas pierwszych (trzydzieścioro dwoje uczniów klasy angielsko-geograficznej, dwadzieścioro siedmioro uczniów klasy biologiczno-chemicznej, dwadzieścioro sześcioro uczniów klasy biologiczno-chemicznej B, dwadzieścioro ośmioro uczniów klasy humanistycznej oraz dwadzieścioro jeden uczniów klasy matematyczno- informatycznej) z wychowawcami oraz nowych nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2023/2024 realizować będą zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w nakielskim ogólniaku.

W uroczystości uczestniczył także Wicestarosta Nakielski pan Tadeusz Miłowski, który życzył wszystkim uczniom dumy i radości w nowym roku szkolnym, a nauczycielom i pracownikom szkoły  życzliwości i osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Tymoteusz Sobczak –  zwrócił się do swoich kolegów i koleżanek, przypomniał o pielęgnowaniu tradycji I LO  i niepowtarzalnym klimacie „Krzywego”.

Pani wicedyrektor Justyna Michalska przedstawiła informacje organizacyjne.

Po wyprowadzeniu sztandaru, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkania informacyjne.

Autor: Justyna Michalska