Interwencja poselska ws. drogi wodnej E-70 poseł na Sejm RP Magdaleny Łośko

Pełnomocnik Rządu
do spraw gospodarki wodą oraz

inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

Pan Marek Gróbarczyk

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996r. (Dz. U. 2018, poz. 1799) zwracam się z poniższą interwencją.

W trakcie sejmowej debaty nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie Pan Minister poinformował mnie, że rząd przygotował cały proces rewitalizacji dróg śródlądowych”. W czerwcu 2016 r. zostały opublikowane Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 20162020 z perspektywą do roku 2030

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Kiedy rozpoczęto prace nad planami rewitalizacyjnymi śródlądowych dróg wodnych i kiedy te prace zostały zakończone?

Ile planów rewitalizacyjnych dróg śródlądowych zostało opracowanych pod przewodnictwem Pana Ministra na podstawie Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 20162020 z perspektywą do roku 2030? Proszę o ich udostępnienie.

Jakie środki finansowe zabezpieczono w budżecie państwa na ich realizację?

Ile km śródlądowych dróg wodnych zostanie objętych przygotowanymi przez Pana Ministra planami?

Czy rząd posiada plan rewitalizacji (opracowany na podstawie Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 20162020 z perspektywą do roku 2030) międzynarodowej drogi wodnej E70, której szlak przebiega przez region kujawskopomorski
Noteć, Kanał Bydgoski i Brdę? Jeśli tak proszę o jego udostępnienie.

Z wyrazami szacunku,

Poseł na Sejm RP
Magdalena Łośko

 

zdjęcie: Dariusz Wojciechowski