IV Ogólnopolską Konferencję naukową „BYDGOSTIANA. Tożsamość miasta”

Szanowni Państwo, dr Wacław Kuczma, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ma zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolską Konferencję naukową „BYDGOSTIANA. Tożsamość miasta”, która odbędzie się 23 i 24 maja br. w budynku głównym MOB przy ul. Gdańskiej 4.

Podczas sesji będą poruszane tematy związane z historią i kulturą Bydgoszczy. Nie zabraknie także referatów poświęconych współczesnym problemom naszego miasta. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Załączamy program konferencji, żywiąc nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

Powitanie Gości i otwarcie konferencji: 23.05.2024 r., godz. 9:30.

IV Ogólnopolska konferencja naukowa „Bydgostiana. Tożsamość miasta” 

czwartek (23.05.2024) 

Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników Konferencji 

9.30-9.40

Powitanie Gości i otwarcie Konferencji

dr Wacław Kuczma (Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), dr Anna Nadolska(kierowniczka Działu Historii, Pracowni Historii Bydgoszczy i Regionu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

Panel I

prowadząca: dr Monika Opioła-Cegiełka(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

9.40-9.55

Niemców pożegnania z Bydgoszczą. Styczeń 1920 roku

prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski

9.55-10.10

Tożsamość Bydgoszczy zapisana w gwarze miejskiej bydgoszczan

prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10.10-10.25

„Wierny syn Polski wiernym synem Kościoła”. Teofil Magdziński i jego służba…

dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10.25-10.40

Szlak bojowy 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty – zarys problemu

dr hab. Łukasz M. Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

10.40-10.50

dyskusja

10.50-11.00

przerwa

Panel II

prowadząca:dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

11.00-11.15

Fotografowie w dziewiętnastowiecznej Bydgoszczy

mgr Bogna Derkowska-Kostkowska(Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) 

11.15-11.30

Czyżkówko – gospodarcze zaplecze przedwojennej Bydgoszczy

dr hab. Marek K. Jeleniewski(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

11.30-11.45

Reklama świetlna w międzywojennej Bydgoszczy

dr Emilia Ziółkowska-Ganc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11.45-12.00

„Miasto dumne ze swej przeszłości, bogate przyszłością i entuzjastycznie polskie” – Rosa Bailly o/dla Bydgoszczy. Wizyty w Bydgoszczy oraz broszura „UneVillePolonaise Bydgoszcz” (1927)

dr Monika Opioła-Cegiełka(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

12.00-12.15

„Euros”– historia jachtu w świetle bydgoskiej prasy

mgr Karolina Stanek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

12.15-12.25

dyskusja

12.25-12.40

przerwa

Panel III

prowadząca: dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

12.40-12.55

Bydgoski wątek sprawy nabycia obrazów Jana Matejki przez Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu w latach 1920–1921

prof. UAM dr hab. Ewa Syska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

12.55-13.10

Władysław Trelewski (1828–1897). Sędzia, który chciał być artystą

mgr Krystian Strauss (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

13.10-13.25

Życie i działalność organmistrza Paula BertholdaVoelknera w Bydgoszczy w latach 1906–1919

mgr Adam Konrad Bigosiński(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.25-13.40

Ks. Jan Filipiak – bojownik o niepodległość

mgr Iwona Gurtowska(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Muzeum Oświaty)

13.40-13.50

dyskusja

13.50-14.00

przerwa

Panel IV

prowadząca: mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

14.00-14.15

Bydgoszcz – miasto-ogród czy miasto ogrodów?

dr Maciej Kędzierski

14.15-14.30

Wspólna aglomeracja – łączy czy dzieli? O trudnych relacjach Bydgoszczy i Torunia

mgr Martyna Sydorów (Uniwersytet Gdański)

14.30-14.45

Domeny symboliczne miasta Bydgoszczy

mgr Jakub Jankowiak(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14.45-15.00

Ciekami traum w dorzeczu Bydgoszczy– psychoanaliza miasta

mgr Anna Stęplewska-Południak(Kujawsko-Pomorskie Koło Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej EGO)

15.00-15.15

Stary Fordon – projekt artystyczny POWROTY i nie tylko. Moje fordońskie 30 lat z rewitalizacją w tle

dr Ewa Raczyńska-Mąkowska(Politechnika Bydgoska)

15.15-15.25

dyskusja

15.25-15.55

przerwa

Panel V

prowadzący: dr Łukasz Kosiński(Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy)

15.55-16.10

Dzieciństwo bydgoszczan, dzieciństwo w Bydgoszczy, na podstawie relacji świadków „Pamięci Bydgoszczan i Regionu. Archiwum Historii Mówionej”

mgr Justyna Kubiak (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

16.10-16.25

„Kobiety historią pisane”

mgr Małgorzata Kalinowska(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, Muzeum Oświaty)

16.25-16.40

Innowacja pedagogiczna jako element budowania tożsamości miasta

mgr Agnieszka F. Handzel, mgr Anna Kraszkiewicz(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy)

16.40-16.55

Problemy konserwatorskie oprawy dwustronnego obrazu Leona Wyczółkowskiego pt. „Niebo Gwieździste” oraz „św. Teresa”

mgr Magdalena Gapińska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

16.55-17.05

dyskusja

17.05-17.15

przerwa i przejście na Wyspę Młyńską

17.15-18.00

oprowadzanie kuratorskie po wystawie jubileuszowej Teraźniejszość czasu przyszłego, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul.Mennica 8

mgr Kamil Ściesiński(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

18.10-20.00 (wyłącznie dla prelegentów konferencji)

zwiedzanie wystawy POWROTY, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11

zwiedzanie Barki Lemara, ul. Spichlerna

rejs po Brdzie

piątek (24.05.2024) 

Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4 

9:30-10.00

Rejestracja uczestników Konferencji 

10.00-10.10

Powitanie Gości i otwarcie drugiego dnia obrad

Panel I

prowadzący: dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

10.10-10.25

Wiesława Cichowicz i jej związki z Bydgoszczą

dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

10.25-10.40

Fonograficzna kolekcja Ewy i Adama Mańczaków

mgr Sławomir Dolata, mgr Filip Semrau(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

10.40-10.55

Maksymilian Antoni Piotrowski – dzieła utracone

mgr Anna Kaszubowska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

10.55-11.10

„Was machtunseraltes Bydgoszcz?” Marian Hepke i Konrad Kothe w listach do Kazimierza Boruckiego

mgr Kamil Ściesiński(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

11.10-11.25

Platforma kolejowa firmy MAN ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Problemy konserwacji i ekspozycji plenerowej

mgr Lesław Cześnik (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

11.25-11.40

Kolekcja „Historyczna Kopalnia Fordon” (i nie tylko) w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

mgr Lucyna Gęsikowska(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

11.40-11.50

dyskusja

11.50-12.05

przerwa

Panel II

prowadząca: dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12.05-12.20

Od Działu Naukowo-Oświatowego do Działu Edukacji i Promocji. Działalność edukacyjna, naukowa i promocyjna Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w latach 1962–2021

mgr Anna Kornelia Jędrzejewska(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

12.20-12.35

Edukacja muzealna jako instrument kreowania tożsamości społecznej mieszkańców miasta

mgr Karolina Krueger(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12.35-12.50

Metoda harcerska w edukacji muzealnej

mgr Maria Krystek(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

12.50-13.05

Projekt edukacyjny w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy pod tytułem „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog”

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy) 

13.05-13.20

Rozwijanie myślenia matematycznego w oparciu o działalność Bydgoskiego Bąbla Matematycznego

Zuzanna Cywińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyków IDEO)

13.20-13.30

dyskusja

13.30-13.45

przerwa

Panel III

prowadzący: mgr Kamil Ściesiński(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

13.45-14.00

Bydgoszcz jako stolica departamentu bydgoskiego (1807–1815)

mgr Piotr Księżniakiewicz(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie)

14.00-14.15

Bydgoski Okręg Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków DOK VIII – struktura terytorialna i działalność

mgr Rafał Kubiak(Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Doktorska)

14.15-14.30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w międzywojennej Bydgoszczy

dr Joanna Matyasik (Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy)

 

14.30-14.45

Z Solca Kujawskiego na chwałę Bydgoszczy!

mgr Łukasz Wojtecki(Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim)

 

14.45-15.00

Bydgoszczanin Marceli Neyder – porucznik pilot kawaler Orderu Virtuti Militari

Remigiusz Gadacz

15.00-15.15

Bydgoski rodowód artysty malarza Grzegorza Ryszarda Janowicza

mgr inż. Emanuela Łątkowska (Urząd Miasta Szczecin)

15.15-15.25

dyskusja 

15.25-15.40

Zakończenie konferencji

mgr Anna Kornelia Jędrzejewska(kierowniczka Pracowni Etnografii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 

Rada Programowa:

prof. zw. dr hab. Albert Kotowski

prof. WSG dr Marek Chamot (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Łukasz Mamert Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

dr Joanna Matyasik (Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy)

dr Łukasz Kosiński (Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy)

dr Wacław Kuczma (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 

Komitet organizacyjny:

dr Anna Nadolska

Anna Kornelia Jędrzejewska

Kamil Ściesiński

Filip Semrau 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

Partnerzy:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pałace Ostromecko

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O

 

 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy