IX Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

W murach Nakielskiego Ośrodka Kultury, w dniu 27 czerwca 2019 roku, odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej.
Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał ks. Tadeusz Michalak, który w imieniu całej parafii św. Stanisława podziękował za udzielone wsparcie. Następnie stwierdzono kworum i zatwierdzono porządek obrad. W dzisiejszej sesji udział wzięło 18 radnych.
Burmistrz Sławomir Napierała przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym i omówił prowadzone zadania inwestycyjne oraz podał wyniki przeprowadzonych przetargów. W tym miejscu poruszono temat przekazania Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pod pieczę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W dyskusji z burmistrzem wzięli udział  przewodniczący Paweł Wiśniewski i radny Jan Światłowski. Podkreślano jak wielka jest to szansa dla szkoły. Poruszono też sprawę ścieżki pieszo-rowerowej – radni dopytywali o postępy tej inwestycji. Włodarz zaznaczył, że na ten cel Gmina Nakło nad Notecią pozyskała milion euro, a pieniądze czekają by przekazać je Powiatowi Nakielskiemu. Prace mają ruszyć już niebawem.
W następnym punkcie zajęto się zmianami dotyczącymi budżetu i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Przedstawił je i pokrótce omówił Skarbnik Tomasz Angielczyk.
Po przerwie wybrano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2020-2023. W jego skład weszli:  Ewa Haberska, Katarzyna Borzych-Kubacka, Dariusz Domek, Jolanta Tadych Antoni Żygowski.
Głosowano w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w naszej gminie, przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Występie i utworzenia Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego w Paterku.
Dokonano zmiany w uchwale w sprawie strefy płatnego parkowania, udzielając prawa bezpłatnego parkowania honorowym dawcom krwi 1. stopnia. Waldemar Nowak – Dyrektor Zespołu Infrastruktury Drogowej podsumował sprawozdanie o stanie dróg gminnych i parkingów.
Sesja obfitowała także w liczne interpelacje i wnioski. Rozmawiano m. in.  o usychającej alei dębów posadzonych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Sporo czasu poświęcono tematowi przykrych zapachów unoszących się wieczorem i wczesnym rankiem w okolicach cukrowni oraz zanieczyszczenia lokalnych wód.

Karol Maliński – UMiG Nakło nad Notecią