Jednostka Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka w Paterku

Na zaproszenie grona pedagogicznego 17 września br. ratownicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka przeprowadzili zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Paterku im. Jana Pawła II. Tematykę zajęć stanowiły zagadnienia związane z nauką  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznanie z podstawami musztry indywidualnej i zespołowej, oraz historycznym wyposażeniem żołnierzy Wojska Polskiego. W ramach tej współpracy została podjęta decyzja o kolejnych przedsięwzięciach edukacyjno-szkoleniowych dla najmłodszych w tym dotyczących historii oraz sportu. 

www.jrs-kowalewko.pl