Jest umowa na kontynuację budowy trasy S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ

13 marca 2020 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) na dokończenie prac budowlanych na odcinku nr 5 drogi ekspresowej S5 między węzłami Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) a Szubinem Północ. Długość tego odcinka wynosi 9,7 km.

Obowiązki wykonawcy GDDKiA 

W ramach tego zadania wykonawca zbuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzeł Rynarzewo, a także przebuduje/zbuduje inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące teren przyległy. Droga ekspresowa zostanie wyposażone w urządzenia służące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronie środowiska, oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Czas realizacji wynosi 17 miesięcy bez okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca), a koszt prac budowlano-montażowych – 359 434 109,35 zł.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania.

Kolejne umowy na S5 przed nami. Wybraliśmy wykonawców odcinków nr 1 Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) oraz nr 2 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpiszemy umowy na te dwa odcinki.

Strategiczne znaczenie S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz pośrednio Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiega od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 do granicy z województwem wielkopolskim.

Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe):

– Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) – przetarg w toku – wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpiszemy umowę;

– Świecie Południe (Dworzysko) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – przetarg w toku – wybraliśmy  najkorzystniejszą ofertę, po kontroli uprzedniej Prezesa UZP podpiszemy umowę;

– Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem;

– Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.;

– Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Szubin Północ – podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych;

– Szubin Północ – Żnin Północ – w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.;

– Żnin Północ – granica województwa – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz