Jubileusz 50-lecia Oddziału PZERiI w Więcborku na XXVII Wieczorze Seniora

Wielka październikowa gala dla więcborskiej społeczności senioralnej już za nami. Było uroczyście, świątecznie, radośnie i smacznie. Piękna, nowa sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku przyjęła ok. 200 osób z przedstawicielami samorządu powiatowego, lokalnego, branżowego i instytucji. Święto Oddziału Rejonowego PZERiI w Więcborku „Jubileusz 50-lecia powstania stowarzyszenia i XXVII wieczór Seniora” był dla uczestników i gości niezwykłym wydarzeniem, przygotowanym przez OR PZERiI przy pomocy wielu dobrych ludzi, instytucji, sponsorów. Był film o historii powstania oddziału, odznaczenia, wyróżnienia, podziękowania. Tegoroczną statuetkę „sowy” seniorzy wręczyli Burmistrzowi Waldemarowi Kuszewskiemu i Radzie Miejskiej w Więcborku za wspieranie i pomoc w realizacji działań stowarzyszenia, popularyzowanie planowanych przedsięwzięć. Honorowe Odznaki PZERiI od Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie otrzymali: MGOPS w Więcborku, Urząd Gminy Sośno, Danuta Kaplar, Edmund Borzych, Jan Szylka. Dyplomy Uznania ZG PZERiI były dla Barbary Sobeckiej i Leona Najdowskiego. Występy: orkiestry dętej MGOK, uczniów z obu szkół podstawowych, sekcji muzyczno – wokalnej z MGOK, zespołu muzycznego seniorów urozmaicały uroczystość. Podwieczorek z wielkim tortem i wspólna kolacja dodała sił do zabawy tanecznej przy muzyce DJ. Nad całością czuwała i prowadziła przewodnicząca OR PZERiI Zofia Najdowska przy pomocy Danuty Kaplar.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork