Jutro rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nakielskiego

W okresie od dnia 3 lutego – 26 lutego 2020 roku, każdego tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, z wyjątkiem dni świątecznych, Powiatowa Komisja Lekarska w Nakle nad Notecią przeprowadzać będzie kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2) mężczyzn  urodzonych w latach 1996 – 2000,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie się mieściła w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 50.

Łącznie z terenu powiatu nakielskiego wezwanych do kwalifikacji wojskowej zostało ok. 500 mężczyzn urodzonych w 2001 roku, ok. 37 mężczyzn z roczników starszych oraz kobiety. Jutro stawią się osoby z terenu gminy Nakło nad Notecią.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie ilustracyjne