Jutro wernisaż wystawy Perpetuum pictura. Krzysztof Gliszczyński w Muzeum Okręgowym Bydgoszcz

24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 18:00 Muzeum Okręgowe zaprasza na otwarcie nowej wystawy czasowej. „Perpetuum pictura” to wystawa prezentująca prace profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Przygotowywana wystawa stanowi  próbę całościowego ukazania  twórczości artysty. Odnajdziemy w niej malarstwo, rysunek,  obiekty czy prace wideo, które wzajemnie na siebie oddziałują. Jak sam pisze Kreowane przeze mnie wystawy są wielowątkową narracją odnoszącą się do kluczowych, dla mojej sztuki, pojęć. To jego przestrzeń, w której każda cząstka szuka swojego miejsca. Jego prace wypełniają myśli , warstwy  znaczeń, koncepcje, idee. Krzysztof Gliszczyński, oddany sztuce  lekkością  myśli wypełnia swoje prace by unosić idee mimo ciążącej materii.

„Perpetuum pictura” – to cykl prac malarskich odnoszący się do idei malarstwa i jego przyczyny materialnej jaką jest farba. Prace powstają w technice enkaustyki – bazą jest wosk, który po podgrzaniu, zmienia swoją konsystencję, staje się płynnym medium. Dzięki użytemu materiałowi uzyskuję elastyczność umożliwiającą odwracalność całego toku pracy. Płynność tego procesu pozwala na dotknięcie istoty malarskiego zagadnienia jakim jest łączenie barw, które w tym przypadku nie wyczerpuje pełni możliwości. Obserwując proces malarskiego zatrzymania –  ponawiam wielokrotnie ten proceder niespełnienia, przybliżający mnie do pierwotnego gestu twórczego. Warstwowy charakter pracy, polegający na nakładaniu cienkich warstw wosku na płaszczyznę obrazu – zamienia się w jego naskórek, rodzaj kory ukrywającej lub okrywającej wnętrze. Nawarstwienia to proces zamiany istoty rzeczy w formę, którą odzyskuję oddzielając ją za pomocą cięcia od zwartej powierzchni. Krótkie cięcia w formie żłobienia ukazują to co pod spodem a odzyskany, oddzielony od podłoża materiał, zostaje użyty ponownie. Materia będąc w ciągłej cyrkulacji, przechodzi z obrazu na obraz, a na płaszczyźnie jednego obrazu wielokrotnie zmienia swoje miejsce. Staje się samonapędzającą siłą mojego malarstwa poprzez formę zawartą
w obrazie a także w obiektach towarzyszących procesowi powstawania obrazów. Pojęcie „Perpetuum pictura” odnosi się do dwoistości zawartej w procesie twórczym. W tym wielowątkowym cyklu, badam przypadek, w którym malarska materia poddawana różnym procesom, uwalniana, wyłania się z pewnego kontrolowanego chaosu i staje w pełnym spektrum widzialności. Proces pracy zostaje poddany rygorowi fizycznemu, technologicznemu
i intelektualnemu oraz zderzeniu ze światem przeciwieństw i sprzeczności. Jest to proces formułowania się kształtu – znaczenia – formy, na bazie którego powstaje wypowiedź, tworząca pojęcie na styku filozofii-sztuki.

Wystawa czynna w Galerii Sztuki Nowoczesnej do 30 października 2022 roku.

Natalia Szczerbińska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy