Kadeci z Szubina na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Dnia 13 marca 2023 roku delegacja Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie uczestniczyła w uroczystej inauguracji szkolenia modułu podoficerskiego Szkoły Legii Akademickiej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Szkołę reprezentowali kadeci pierwszych klas wojskowych: Claudia Czechowska i Bartek Baran z klasy 1 technikum z edukacją wojskową oraz Agata Kaizer i Marek Jaśkowiak z klasy 1 oddział przygotowania wojskowego.

Inauguracja VI edycji Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej nastąpiła w auli konferencyjno-widowiskowej im. gen. Franciszka Gągora. Dokonał jej płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych. Następnie goście wysłuchali listu od Małgorzaty Gosiewskiej, Wicemarszałek Sejmu RP, który w jej imieniu odczytał radca Karol Thiel. Pani Marszałek podkreśliła, że: „pierwszy raz w historii absolwenci, najwyższej rangą uczelni wojskowo-cywilnej, będą mieli możliwość stanąć do egzaminu oficerskiego”.

Głos zajął także Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON) pan Piotr Kaleta: „Nasza ojczyzna może zażądać od Państwa tego wszystkiego co w czasie ślubowania, wypowiedzieliście: żeby służyć wiernie ojczyźnie i bronić jej. Bronić jej także do ostatniej kropli krwi. Każda inicjatywa, która ma na swoim celu podnieść bezpieczeństwo naszego kraju jest inicjatywą dobrą, wspaniałą i niezwykle potrzebną. Musi jednak nieść ze sobą pewną refleksję, że trzeba zachowywać się godnie, żeby zachować się właściwie.”

Podchorążowie modułu podoficerskiego, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, otrzymali od prorektora wyróżnienia oraz akty nadania tytułu „podchorążego”. Akty te otrzymała również delegacja szeregowych podchorążych, którzy będą pełnić podczas szkolenia funkcje dowódców drużyn.

Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie aktu inauguracyjnego Szkoły Legii Akademickiej przez prorektora ds. studenckich oraz wiceprzewodniczącego SKON.

Jak można przeczytać na stronie Akademii Sztuki Wojennej: Szkoła Legii Akademickiej to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie cywilnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz prestiż.

Historycznie, Legia Akademicka została utworzona jako ochotnicza formacja wojskowa 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego – 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, a 1929 roku została powołana do życia powtórnie jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie. W 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Szkolenie zyskało na popularności i obecnie w tworzonych Szkołach Legii Akademickiej trwa jego szósta edycja.

Kadeci mieli okazję zapoznać się z wystawami tematycznymi jednostek i partnerów Akademii Sztuki Wojennej oraz odwiedzili Izbę Tradycji. Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową – w jej murach kształcą się studenci cywilni i doskonalą oficerowie. Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia Sztuki Wojennej jest partnerem szkoły oraz objęła patronatem oddziały przygotowania wojskowego w Zespole Szkół. Porozumienie podpisano 2 czerwca 2022 roku w Warszawie.
Kadeci w towarzystwie dyrektora Zespołu Szkół zapalili znicze i złożyli na pomniku patrona profesora Emila Chroboczka. Pan profesor spoczywa na Cmentarzu Wojskowym. Grób znaleziono dzięki wyszukiwarce na stronie oficjalnej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Smoliński Mateusz