„Kamień milowy” dla osiągnięcia prof. Jana Czochralskiego

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o rozpoczętej procedurze przyznania osiągnięciu prof. Jana Czochralskiego tzw. „kamienia milowego”. The Institute of Electrical and Electronics Engineers nadaje wybitnym, epokowym osiągnięciom technicznym w obszarze elektryki i elektroniki miano tzw. Milestones (pol. „kamieni milowych”) podkreślając tym samym najwyższą rangę tych osiągnięć. Spośród kilkudziesięciu różnych rodzajów nagród i wyróżnień jakie IEEE przyznaje wielu wybitnym osiągnięciom naukowym i technicznym, przyznanie tytułu „Milestone” jest odznaczeniem najwyższej rangi. Oznacza to, że gdyby nie zaistniało to osiągnięcie, świat dzisiaj wyglądałby inaczej tzn. gorzej. IEEE dotychczas przyznało około 190 Milestones za takie osiągnięcia jak „wynalezienie telefonu”, „wynalezienie telegrafu” czy „wynalezienie Internetu”.
Po dwuletniej procedurze tytuł przyznano osiągnięciu Profesora pochodzącego z Kcyni. Przyznanie tytułu Milestone dla prof. Jana Czochralskiego za „Metodę wyciągania kryształów” oznacza docenienie i doniosłość osiągnięcia Autora, gdyż cała elektronika półprzewodnikowa na świecie oparta jest na układach scalonych wytwarzanych na kryształach krzemu lub innych kryształach półprzewodnikowych. Uroczystość odsłonięcia tablic zaplanowana została w trzech miejscach w dniach 13-15 listopada. W Kcyni odbędzie się na Rynku w dniu 14 listopada w późnych godzinach popołudniowych. Szczegółowy program w późniejszym terminie.
IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym. Skupia około 440.000 członków z całego świata a 160 państw ma swoje narodowe sekcje IEEE. IEEE jest stowarzyszeniem techników, inżynierów i naukowców z obszaru elektryki i elektroniki podzielonym na 38 specjalności tematycznych (tzw. Societies) takich jak np. Automatyka i robotyka, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika przemysłowa, etc.
IEEE prowadzi różnorodną działalność promocyjną i innowacyjną, wspierającą rozwój techniki a przez to poziom i bezpieczeństwo życia ludzi. Jedna z tego rodzaju działalności to uznawanie wybitnych osiągnięć technicznych i przyznawanie ich autorom najbardziej prestiżowego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju ludzkości tzw.”Milestone” (kamienia milowego), który ma symbolizować odkrycia epokowe. Dotychczas przyznano ponad 190 „kamieni milowych” dla takich odkrywców jak Edison, Marconi, Tesla, Bell i wielu innych. W Polsce jest to drugie wyróżnienie. W roku 2014 r. polscy matematycy – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z polskiego Biura Szyfrów – zostali wyróżnieni za złamanie kodów Enigmy w latach 1932–1939.

Odznaczenie dla Jana Czochralskiego przyznano na wniosek polskiej sekcji IEEE, który poparło m.in. Miasto rodzinne Jana Czochralskiego.

Zred. Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni