KAS likwiduje punkty nielegalnych gier

  • Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS nie pozwalają na rozwinięcie się przestępczej działalności hazardowej i systematycznie likwidują miejsca, w których – wbrew obowiązującym przepisom – urządzane są nielegalne gry hazardowe.
  • Tylko w trakcie ostatnich kontroli w Chełmnie, Toruniu oraz pod Żninem mundurowi Służby Celno-Skarbowej zatrzymali 11 nielegalnych automatów do gier.

W ostatnich dniach funkcjonariusze KAS w ramach działań wymierzonych w nielegalny hazard przeprowadzili kontrolę w znanym sobie lokalu w Chełmnie. Tym razem, podobnie jak w ubiegłym roku, w ręce mundurowych wpadły 3 nielegalne automaty.

Kolejną kontrolę funkcjonariusze KAS przeprowadzili na jednym z toruńskich osiedli, w nowej, zupełnie nieznanej im wcześniej lokalizacji. W otwartym lokalu, usytuowanym w pomieszczeniach pod parterem kompleksu handlowego, mundurowi Służby Celno-Skarbowej zatrzymali i zabezpieczyli 4 nielegalne urządzenia gotowe do gry. Taką samą ilość automatów zajęli w wyniku sprawdzenia i kontroli w podejrzanym lokalu pod Żninem.

Kontrolujący na zatrzymanych automatach przeprowadzili eksperymenty procesowe, które potwierdziły nielegalny charakter urządzeń. Przesłuchano osoby, które znajdowały się w lokalach oraz zabezpieczono gotówkę na wypłaty wygranych i inne urządzenia ułatwiające prowadzenie procederu. Nielegalne automaty trafiły do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Naczelnik KPUCS w Toruniu prowadzi już w tych sprawach stosowne postępowania.

Dzięki bieżącemu monitorowaniu zjawiska i systematycznie przeprowadzanym kontrolom skutkującym niejednokrotnie kilkukrotną likwidacją tych samych punktów, funkcjonariusze KAS zatrzymali w ubiegłym roku w naszym województwie blisko 200 automatów i urządzeń do nielegalnego hazardu.

Właściciele nielegalnych automatów do gier muszą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi za urządzanie nielegalnych gier hazardowych. Karę może ponieść również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych.

Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew obowiązującym regulacjom, grożą kary przewidziane przez kodeks karny skarbowy, tj. wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary łącznie.

Wszelkie informacje dotyczące nielegalnego hazardu można zgłaszać za pośrednictwem Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS nr 800 060 000 oraz na adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl

KAS Oddział Bydgoszcz