Kcynia: „Autyzm. Jedno pojęcie – wiele barw”

Zakończono działania dot. projektu „Autyzm. Jedno pojęcie – wiele barw”, który realizowany był przez Stowarzyszenie Czas Dzieci z Kcyni, a dofinansowany przez Powiat Nakielski.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym diagnozowanym średnio u około 1 na 100 dzieci w Europie. Zaburzenie to implikuje, iż cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od standardowej. Spektrum oznacza zaś, iż autyzm jest inny dla każdej osoby. Osoby z autyzmem mają trudność w rozumieniu zachowania innych ludzi, często trudno jest im zrozumieć jak inne osoby się czują i co mają na myśli. Wyzwaniem jest dla nich im nawiązywanie przyjaźni i porozumiewanie się w codziennych sytuacjach. Część osób z autyzmem nie mówi, ale używa innych form komunikacji np. wskazywanie obrazków w książkach do komunikacji lub pisanie. Zdarza się, że osoby, które świetnie posługują się mową wysławiają się w sposób, który może wydawać się nietypowy lub usztywniony. Osoby z autyzmem często silnie przywiązują się do wzorców lub rutyn np. chodzenie zawsze tą samą drogą, układanie zabawek na półce, zawsze w tej samej kolejności. Nie lubią zmian, a nieoczekiwane wydarzenia bywają dla nich bardzo stresujące. Problemy z nadwrażliwymi zmysłami albo zbyt małym odczuwaniem przez zmysły mogą być bardzo dotkliwe.

Kwestia świadomości autyzmu jest poważnym problemem społecznym. Osoby w spektrum często doświadczają izolacji społecznej ze względu na trudności adaptacyjne i zaburzenia społeczno-komunikacyjne. Poziom wiedzy na ten temat jest jednak wciąż niewielki. Posługiwanie się stereotypami w myśleniu wpływa na reakcje ludzi w codziennych sytuacjach, złe reakcje. Pokutujące wciąż przekonanie, że autyzm jest rzadkością i „dziwactwem” powoduje stygmatyzację takich osób w naszym społeczeństwie, również w społeczeństwie szkolnym. Celem projektu pn. „Autyzm. Jedno pojęcie – wiele barw” było w związku z powyższym zbudowanie świadomości społecznej i wszechstronna edukacja na temat autyzmu i Zespołu Aspergera.

W ramach zadania przeprowadzono cykl zajęć „Poznajemy Autyzm”, zorganizowano spotkania dla uczniów klas IV-VIII w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, przeprowadzono konkurs literacki „List do przyjaciela”, doposażono salę rewalidacyjną oraz zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, gry itp., zorganizowano happening w ramach Światowego Dnia Świadomości autyzmu, a także zorganizowano quiz „Gram w zielone”.

Stowarzyszenie Czas Dzieci, które funkcjonuje od 2018 roku, działa coraz prężniej, co bardzo nas cieszy. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy jeszcze więcej pomysłów na tak dobre projekty.

 

 

Stowarzyszenie Czas Dzieci w Kcyni