Kcynia: Biblioteki wzbogaciły się o nowe, atrakcyjne książki

315

Do bibliotek dwóch szkół – Szkoły Podstawowej w Laskownicy oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni trafiły w ostatnich dniach książki, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2020.

Gmina Kcynia otrzymała na ten cel 8 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa, która, uzupełniona o 2 000 wkładu własnego, pozwoliła na zrealizowanie zamówienia o wartości 10 tys. zł. – W wyniku dostawy książek oferta czytelnicza bibliotek szkolnych zostanie uatrakcyjniona o nowe, współczesne powieści dla dzieci i młodzieży, które, jak wierzymy, będą zachętą do rozwijania czytelniczego nawyku wśród młodych ludzi – stwierdził burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

Jesienią 2019 r. obydwie szkoły złożyły wnioski do organu prowadzącego, które po zaopiniowaniu, zostały przesłane do Kuratora Oświaty. W lipcu 2020 roku, na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gmina Kcynia otrzymała dotację celową, która pozwoliła na przeprowadzenie procedury zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Wśród zakupionych książek są nowości, wydane w ostatnich latach: Tatuażysta z Auschwitz, Beksińscy Magdaleny Grzebałtowskiej, Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante czy lektury: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza, Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall oraz Pan Tadeusz. W zamówieniu Zespołu Szkół Technicznych znalazły się także takie specjalistyczne pozycje jak: Pracownia urządzeń techniki biurowej, Pracownia aplikacji komputerowych, Administracja i eksploatacja systemów komputerowych.

Szkoła Podstawowa w Laskownicy w swoim zamówieniu ujęła m.in. takie książki dla dzieci i młodzieży jak: kilka tomów wydanych w serii Magiczne drzewo: Pojedynek, Gra, Cień smoka. W specyfikacji nie zabrakło miejsca na słowniki (m.in. Słownik ortograficzny, wyrazów obcych czy języka polskiego) czy lektury: Felix, Net i Nika i Gang Niewidzialnych ludzi, Mikołajek Rene Goscinnego, książki z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.

Lista prowadzonych przez Gminę Kcynia szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

  1. Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, kwota dotacji z NPRCz: 4 000 zł, kwota wkładu własnego Gminy Kcynia: 1 000 zł. Łączna kwota wsparcia: 5 000 zł.
  2. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni: kwota dotacji z NPRCz: 4 000 zł, kwota wkładu własnego Gminy Kcynia: 1 000 zł. Łączna kwota wsparcia: 5 000 zł.

materiał: Justyna Makarewicz