Kcynia: Kolejne 105 tys. PLN na sprzęt komputerowy dla uczniów

15 maja 2020 roku ruszył drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek Gminy Kcynia o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwił Gminie Kcynia zakup 40 szt. laptopów na łączną kwotę 105.000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 8 naszych szkół. Przypomnijmy, iż w poprzednim naborze pozyskaliśmy 70.000,00 zł i zakupiliśmy 29 szt. laptopów. 11 szt. laptopów dokupiliśmy dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni.

W piątek, 29 maja 2020 roku dyrektorzy poszczególnych szkół odebrali laptopy, które jak najszybciej przekazane zostaną w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia (kryterium decydujące w obecnym naborze – rodziny wielodzietne 3+). Po upływie epidemii covid-19, laptopy trafią do szkół i służyć będą do prowadzenia działań edukacyjnych.

Laptopy rozdysponowane zostały następująco (przyjęte kryterium – liczebność placówki oświatowej):

– 9 laptopów uczniom SP w Kcyni;

– 3 laptopy uczniom ZST w Kcyni;

– 7 laptopów uczniom SP w Laskownicy;

– 7 laptopów uczniom SP w Mycielewie;

– 4 laptopy uczniom SP w Palmierowie;

– 4 laptopy dla ucznia SP w Dobieszewie;

– 3 laptopy dla ucznia SP w Sipiorach;

– 3 laptopy dla ucznia SP w Rozstrzębowie.

Podczas przekazywania sprzętów, zachowano bezpieczną odległość i zasady postępowania w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym.

źródło: Urząd Miejski w Kcyni