Kcynia: Matura 2021 w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęta!

232

Kolejni maturzyści przystępują do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Dziś rozpoczyna się Matura 2021. Jako pierwszy zdawany jest egzamin z języka polskiego. Kcyńscy maturzyści  punktualnie o godz. 9.00 byli już gotowi. Krótko przed rozpoczęciem powodzenia życzył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, a po nim dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Katarzyna Kluczyńska.  Łącznie do egzaminu w dniu dzisiejszym przystąpiło 59 absolwentów, w tym 55 to absolwenci ZST w Kcyni ( w ramach którego funkcjonuje liceum ogólnokształcące i technika).