Kcynia: Moda na sukces – program aktywizacyjny dla mieszkańców Grocholina

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni realizuje projekt „Moda na sukces – program aktywizacyjny dla mieszkańców Grocholina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014–2020
W ramach projektu zrealizowano w miesiącu lipcu kolejne warsztaty z kulturą pałucką. Podczas spotkania instruktor k-o zaprezentował wspólnie z gościem – twórczynią ludową Panią Marią Kwiatkowską zaprezentował sztukę ludową Pałuk. Uczestnicy wykonywali różnego rodzaju kwiaty, serwetki pałuckie.
Urząd Miejski w Kcyni