Kcynia: Rekonesans trasy ścieżki rowerowej

W ostatnim czasie wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin p. Grzegorzem Gustem zrobiliśmy rekonesans trasy ścieżki rowerowej udostępnionej do ruchu kołowego celem weryfikacji możliwości ustawienia na jej trasie np. tablic informacyjnych dotyczących ważnych miejsc. To w ramach współpracy z Nadleśnictwem Szubin. Ścieżka ta jest wykorzystywana m.in. podczas rajdów rowerowych organizownaych przez Urząd Miejski.

Przy okazji określiliśmy stan obiektów znajdujących się na trasie ścieżki i porozmawialiśmy o dalszej współpracy. Przypominamy, zabierajcie śmieci ze sobą!

Mat. Anna Duda-Nowicka Urząd Miejski w Kcyni