Kcynia: Uroczyście oddano do użytku drogę w Kazimierzewie

W styczniu 2023 roku uroczyście oddano do użytku zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi w Kazimierzewie. W ramach prac powstało ok. 1,7 km nowej nawierzchni, a także utwardzone zostały pobocza, wykonane rowy przydrożne, przepusty i zjazdy. Inwestycję Gminy Kcynia realizowała firma REDON z Nakła nad Notecią.
Wartość zadania 1.873.512,14 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 95%. Wniosek przygotował Tomasz Hałas.
W uroczystości przygotowanej przez sołtys p. Beatę Buchholz wraz z Radą Sołecką wziął udział m. in. Proboszcz ks.kan. Michał Kostecki, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Skarbnik Gminy Edyta Szczurek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant. Przybyli również mieszkańcy.
Pani sołtys podziękowała za wykonaną inwestycję wyrażając nadzieję, że będzie długo służyła.

 

Urząd Miejski w Kcyni