Kcynia: Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Marka Szarugi

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Kcyni była sesją absolutoryjną. Najpierw debatowano nad raportem o stanie Gminy Kcynia za 2019 roku. Po dyskusji radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Kcyni Markowi Szarudze wotum zaufania za rok 2019. Następnie debatowano nad sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły. Po dyskusji i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności i udzielono absolutorium burmistrzowi Markowi Szarudze. Gratulujemy.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: UM w Kcyni