Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu – podpisano umowy

Dnia 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odbyło się uroczyste podpisanie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu: Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę z ramienia Powiatu podpisali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski oraz Irena Pilarska – skarbnik Powiatu Nakielskiego, natomiast Stowarzyszanie reprezentowali: Barbara Jasińska – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Medard Jakś – członek Zarządu Stowarzyszenia.

Pozyskane przez Powiat środki w wysokości 36 520,00 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu: Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu, którego celem będzie pobudzenie aktywności społecznej u osób w wieku 14-18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz organizowanie i inspirowanie udziału społeczności lokalnej w spotkaniach o charakterze integracyjnym. Realizacja projektu planowana jest od września 2019 r. do lutego 2020 r.

tekst i zdjęcia: Emilia Marach, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią