Kolejne miejsce na mapie turystycznej powiatu nakielskiego – Wioska hrabiny w Samostrzelu

Kolejne miejsce na mapie turystycznej powiatu nakielskiego: Wioskahrabinysamostrzel ma już swoją koncepcję wsi tematycznej.
14 czerwca 2024 roku odbyło się wydarzenie promujące wątek przewodni wsi tematycznej w Samostrzelu. Uczestników jak na piknik u Hrabiny przystało, witali: Hrabina i Hrabia w strojach rodem z epoki.
Na przybyłych czekał dworski fotograf i na pamiątkę zostawiał zdjęcia w strojach hrabiowskich.
Wśród atrakcji były także: kawiarenka, kramik, manufaktura i bazgrolnik. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w warsztatach z gliny natomiast dzieci bawiły się na polu dla gzuba.
Nadleśniczy leśnictwa Borek prowadził spacery szlakiem borsuka. Chętni brali także udział w grze terenowej – szlakiem sowy.
Punktem kulminacyjnym był dworski taniec. Akcent, pięknie wieńczący piknik.
Dziękujemy Partnerom wydarzenia za ogrom pracy i pomysłowość: Stowarzyszeniu Wioska Hrabiny, Nadleśnictwu Szubin, Leśnictwo Borek w Samostrzelu, MOW Samostrzel, KGW w Samostrzelu oraz sołtysowi sołectwa Samostrzel.
Wieś, która dzięki realizacji projektu wypracowała koncepcje oferty turystycznej dla zwiedzających i już dzisiaj zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzin.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu współpracy „Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu”.
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią