Kolejne posiedzenia Zarządu i inicjatywy Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sprawy związane z pomocą jednostkom samorządu terytorialnego oraz sytuacją gmin naszego województwa w obliczu pandemii COVID 19 – to główne zagadnienia poruszone podczas kolejnych posiedzeń Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które odbyły się w dniach 13 maja i 20 maja bieżącego roku.

Podobnie jak poprzednie spotkanie Zarządu, tak również dwa kolejne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, tj. w formie wideokonferencji i miały na celu omówienie przebiegu głosowań  Członków Konwentu nad wypracowanymi stanowiskami.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Konwentu Sławomir Napierała – burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto  w posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Zarządu, tj. Sławomir Bogucki – burmistrz Piotrkowa Kujawskiego, Mariusz Piątkowski – burmistrz Golubia-Dobrzynia, Waldemar Stupałkowski – burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy.

Jedną z form wyrażania opinii przez Konwent Burmistrzów jest przyjmowanie Stanowisk w sprawach najbardziej istotnych z punktu widzenia środowiska samorządowego. Dlatego też Członkowie Konwentu w obecnej sytuacji postanowili zaproponować rozwiązania wsparcia pobudzania lokalnej gospodarki w wielu obszarach. Propozycje te znalazły odzwierciedlenie w Stanowisku przyjętym decyzją Członków Konwentu (w trybie tzw. „głosowania obiegowego”). Treść przedmiotowego stanowiska dostępna jest poniżej:

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku dotyczące wsparcia jednostek samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19.

Stanowisko zostało w dniu 20 maja br. w Warszawie przekazane na ręce Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Schreibera przez Przewodniczącego Konwentu Sławomira Napierałę. Ponadto Stanowisko przesłano również do parlamentarzystów z terenu województwa kujawsko – pomorskiego oraz przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

To nie jedyna inicjatywa Konwentu Burmistrzów naszego Województwa związana z rozwiązaniami mającymi na celu wsparcie samorządów lokalnych naszego województwa. W ostatnim czasie podczas posiedzeń Zarządu Konwentu  przygotowany został projekt wniosku dotyczący zwiększenia udziału środków unijnych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych samorządów terytorialnych. Wniosek w dniu 19 maja br. został przyjęty przez Członków Konwentu, a następnie przesłany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Treść przedmiotowego wniosku dostępna jest poniżej:

Wniosek Konwentu burmistrzów województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2020 roku, dotyczący wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19.

wideokonwerencjaźródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią