Kolejne zebranie sprawozdawcze OSP w powiecie nakielskim. Tym razem działalność podsumowali druhowie z Drzewianowa

7 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie. Tradycyjnie obrady otworzył druh Radosław Mrugowski – Prezes OSP Drzewianowo. Wśród zaproszonych osób znaleźli się: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Jarosław Odrobiński  wraz z  V-ce Przewodniczącym Rady Jarosławem Okonkiem i Radnym Rady Miejskiej Grzegorzem Bilińskim, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią druh Stefan Kubicki, Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Mroczy druh Tomasz Kokoszewski, sołtys sołectwa Drzewianowo Janusz Świętoń. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP bryg. Sławomir Reszkowski. Po powitaniu przybyłych druhów, licznego grona młodzieży oraz gości przedstawiono sprawozdanie z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej.

W trakcie zebrania podsumowano działalność statutową jednostki. Omówiono poziom wyszkolenia strażaków, działania ratownicze podjęte w 2019 roku, przekazano informację o pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu. Nie zabrakło informacji z zawodów sportowo-pożarniczych, w które druhowie wraz z MDP byli zaangażowani, przez co mogą pochwalić się udziałem w zawodach na szczeblu ogólnopolskim. Na wyróżnienie zasłużyła również MDP Drzewianowo, która reprezentuje nasz region podczas licznych zawodów, również na szczeblu wojewódzkim. Ponadto poinformowano o współpracę OSP z miejscowymi organizacjami i instytucjami.

Podczas dyskusji strażacy przedstawili propozycje i najważniejsze kierunki rozwoju, a także uwagi do przedstawionych sprawozdań. Przedstawiciele MDP skierowali podziękowania dla opiekunów, którzy w trakcie całego ubiegłego roku poświęcali swój czas na treningi, co umożliwiło start młodzieży w zawodach.

Aktualnie stan osobowy drzewianowskiej jednostki przedstawia się następująco: 37 członków czynnych, 25 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 11 członków wspierających, w tym Kobieca Drużyna Pożarnicza i jeden członek honorowy.

Po przedstawieniu sprawozdań i dyskusji zarząd otrzymał absolutorium.

W ostatniej części obrad głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili wzorową postawę podczas podejmowanych inicjatyw, działań ratowniczych oraz zawodów sportowo-pożarniczych.

materiał: Paweł Przybylski