Kolejny etap szkolenia podstawowego OSP

Już coraz  większy zasób wiedzy posiadają uczestnicy kursu podstawowego dla strażaków ochotników. Miniony okres to czas intensywnych ćwiczeń praktycznych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, kursanci mieli możliwość zapoznania się z tematyką gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, z zasadami prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Zdobyta wiedza posłuży przyszłym strażakom ochotnikom podczas prowadzonych działań ratowniczych a jednocześnie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Opracowanie: bryg. Mariusz Mantych