Kolejny krok w kierunku podpisania umów na kontynuację prac budowlanych na S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz Północ

Kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzona dla dwóch przetargów na kontynuację budowy trasy S5 dała wynik pozytywny. Po zapewnieniu przez wykonawców gwarancji będziemy mogli podpisać umowy na realizację.

GDDKiA

Czekamy na gwarancje 

Dobiegła końca procedura przetargowa na dokończenie prac budowlanych na dwóch odcinkach S5: Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) i Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umów na oba odcinki.

Obowiązki wykonawcy 

W ramach tych zadań wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzły drogowe, a także przebudują/zbudują inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Odcinek S5 Nowe Marzy – Świecie Południe ma długość ok. 23,3 km. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane węzły: Sartowice, Świecie Północ, Świecie Zachód i Świecie Południe. GDDKiA 

Koszt: 566 786 115,60 zł.

Odcinek S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ ma długość ok. 22,4 km. W ramach tego odcinka zostaną wybudowane węzły: Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec i Bydgoszcz Północ.

Koszt: 583 377 261,00 zł.

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy? 

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania. Na odcinek S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ w marcu br. podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud.

Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe): 

  • Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) – przetarg w toku – po kontroli uprzedniej Prezesa UZP, przed podpisaniem umowy;
  • Świecie Południe (Dworzysko) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – przetarg w toku – po kontroli uprzedniej Prezesa UZP, przed podpisaniem umowy;
  • Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem;
  • Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.;
  • Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Szubin Północ – podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych, przekazano plac budowy;
  • Szubin Północ – Żnin Północ – w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.;
  • Żnin Północ – granica woj. Kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego – od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz