Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 6 maja 2020 roku

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zostają zniesione częściowo dotychczasowe ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu. Tym samym od dnia 7 maja br. bezpośrednia obsługa mieszkańców w zakresie spraw niezbędnych do załatwienia zostaje przywrócona.

Obowiązywać będą następujące zasady:

Budynki Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią: przy ul. ks. Skargi 7 – parter budynku oraz Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2 zostają otwarte na potrzeby obsługi mieszkańców.

W tym zakresie:

Funkcjonować będzie bezpośrednia obsługa mieszkańców w sprawach związanych z meldunkiem, dowodami osobistymi, podatkami, działalnością gospodarczą, czy też sprawami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywać się będzie na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7 w biurach:

  • nr 1 (sprawy meldunkowe),
  • nr 2 (dowody osobiste),
  • nr 3 (sprawy podatkowe),
  • nr 9 – Biuro Obsługi Mieszkańców (przyjmowanie korespondencji, działalność gospodarcza, oraz stanowiska mobilne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i pracowników, w wymienionych wyżej biurach istnieje możliwość pojedynczej obsługi mieszkańców dla spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo.

Osoby przychodzące do Urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos). Mieszkańcy proszeni są o zachowanie również właściwych odległości. W Urzędzie Gminy może przebywać jednocześnie 5 interesantów.

Dla właściwego przestrzegania powyższych zasad wyznaczony pracownik Urzędu będzie kontrolował na bieżąco ilość osób, które jednorazowo będą mogły przebywać w budynku w celu załatwienia spraw.

Pozostali mieszkańcy oczekujący na wejście do budynku, mają również zapewnioną osłonę przed budynkiem, na wypadek wystąpienia negatywnych warunków atmosferycznych.

Kasa Urzędu Miasta i Gminy z dniem 7 maja br. zostaje otwarta dla realizowania płatności w godzinach 8:00-13:45.

Jednocześnie nadal proszę i zachęcam  do dokonywania płatności elektronicznie. Jest to na dzień dzisiejszy najbardziej bezpieczny sposób płatności. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy Nakło nad Notecią, poza płatnościami realizowanymi w kasie Urzędu jest również nadal możliwe za pomocą bankowości elektronicznej na rachunek bankowy budżetu Gminy Bank Spółdzielczy O/Nakło nad Notecią:
Nr  39 8179 0009 0000 3014 2000 0680 lub na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach.

W budynku Urzędu Stanu Cywilnego preferuje się, aby bezpośredni kontakt i obsługa obywateli  odbywała się po uprzednim mailowym lub telefonicznym umówieniu wizyty:

Osoby są wpuszczane pojedynczo, pozostali oczekują na zewnątrz budynku, w bezpiecznych odległościach od siebie. W pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby, które dokonały umówienia wizyty w formie mailowej lub telefonicznej. W przypadku przyjścia do Urzędu Stanu Cywilnego w Nakle nad Notecią, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Budynek przy ul. ks. Skargi 6 zostaje nadal wyłączony w zakresie bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi elektronicznych: poczty e-mail, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej w celu załatwiania spraw.

Komunikaty i informacje związane z aktualną sytuacją w naszej gminie publikowane są na: stronie internetowej Urzędu (www.naklo.pl), profilu społecznościowym Gminy Nakło na facebooku (facebook.com/gminanaklo), Radio Nakło.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią