Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W związku z prawdopodobnymi podpaleniami lasu na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice, proszę o szczególną ostrożność dla własnego bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na nietypowe zachowanie innych osób, przebywających na terenach leśnych i ich pobliżu.

Od początku kwietnia br. odnotowaliśmy 83 pożary lasów w nadleśnictwach województwa kujawsko-pomorskiego, aż 27 z nich miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice, oprócz lasów państwowych, płonęły też lasy prywatnych właścicieli (co najmniej 5 przypadków) oraz nieużytki porośnięte młodymi drzewami z naturalnego odnowienia. Zdarzało się, że ogień zagrażał ludziom i ich mieniu, niebezpiecznie zbliżając się do zabudowań mieszkalnych.

Tak niebezpieczna, powtarzająca się sytuacja pozwala nam domniemać, że jest to następstwo działania podpalaczy. Aktualnie prowadzimy współpracę z organami ścigania, która zmierza do ujęcia sprawców, jednak bardzo prosimy o zachowanie ostrożności oraz wzmożoną czujność. Przypominam, że podpalenie lasu jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Lasy Państwowe ponoszą potężne koszty na ochronę przeciwpożarową lasów. Tylko w ubiegłym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu wydała prawie 11 mln zł netto na ten cel. Wiemy, że bezpieczeństwo kosztuje. Jesteśmy także świadomi tego, że ponoszone koszty są konieczne, aby straty przyrodnicze były jak najmniejsze.

Lasy naszego regionu są obserwowane z 61 dostrzegalni przeciwpożarowych, mamy 7,5 tys km dróg pożarowych, ponad 400 punktów czerpania wody, dobry system wykrywania i alarmowania o pożarach, codziennie dwa razy określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL), jako jedyni leśnicy w Unii Europejskiej, czarterujemy samoloty i śmigłowce do walki z pożarami. Jednak ciągle najlepszą ochroną przeciwpożarową są ludzie spacerujący po lasach.

Dziękujemy, za dotychczasową pomoc, ale teraz szczególnie prosimy Państwa o nią. Za pomoc w ujęciu sprawców czekają dwie nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł. Połowę z tej kwoty stanowi nagroda Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice, a drugą połowę zadeklarował Starosta Lipnowski.

Prosimy, bądźcie ostrożni dla bezpieczeństwa własnego i lasów.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – Bartosz Bazela