Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. ograniczenia od 20 marca 2020 r. prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, wprowadzono ograniczenie prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, polegające na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie.

Tym samym, od dnia 20 marca 2020 r., zaprzestaje się udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na leczeniu.

Jednocześnie, mając na uwadze możliwość wystąpienia trudności związanych z koniecznością niezwłocznej organizacji transportu do miejsc zamieszkania, w ocenie Ministerstwa Zdrowia, świadczeniodawcy powinni zapewnić pacjentom oczekującym na transport warunki pobytowe, adekwatne do czasu oczekiwania.

gov.pl

zdjęcie ilustracyjne